Imeti psa je nekaj najlepšega na svetu. Je pa tudi obveznost in odgovornost. Čeprav lastniki za svoje štirinožne prijatelje večinoma lepo skrbijo, ne vedo vsi, da lahko za njihovo dodatno varnost poskrbijo tudi z zavarovanjem. V tujini obstajajo specializirane zavarovalnice, ki ponujajo le zavarovanja hišnih ljubljenčkov. Zavarovanje psa je enostavna rešitev v primeru neljubih dogodkov, kot so nepredvidljive poškodbe in bolezni, ter stroškov, povezanih z njimi. V nadaljevanju odgovarjamo na najpogostejša vprašanja v zvezi z zavarovanjem psov.


Kdaj lahko zavarovanje psa pride prav?

Najbolj koristno je zavarovanje pri kritju stroškov zdravljenja, ki so lahko zelo visoki, tudi več tisoč evrov. Koristno je še zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo povzroči pes, ko ugrizne drugega psa ali človeka. Lastnikom delovnih psov pa bi priporočili še dodatno razširitev kritja za izgube namenske sposobnosti psa.

Dosedanja praksa kaže, da je največkrat aktivirano dodatno zavarovanje kritja stroškov zdravljenja. Več kot 90 odstotkov vseh škodnih zahtevkov izhaja iz tega dodatnega zavarovanja

Kaj krije osnovno zavarovanje psa? 

Osnovno zavarovanje krije osnovne življenjske nevarnosti (pogin, usmrtitev zaradi bolezni ali nezgode) in povrne celotno dogovorjeno vrednost psa. Dodatno zavarovanje za kritje stroškov zdravljenja pa povrne dogovorjen del stroškov, ki nastanejo v zvezi z zdravljenjem psa.

Kako je v primeru, če ima pes poškodbo in dobim odškodnino iz naslova zavarovanja, kasneje pa še pride do dodatnih zapletov zaradi stare poškodbe. Ali lahko uveljavljam tudi to zdravljenje?  

Če ugotovimo, da ti zapleti izhajajo iz poškodbe, ki se je zgodila v času, ko je bilo že sklenjeno zavarovanje, zavarovalnica povrne stroške nadaljnjih zapletov. V nasprotnem primeru zavarovalnica teh stroškov ne povrne.

Zavarujete lahko katero koli pasmo psa, z rodovnikom ali brez, nepasemske pse, mešančke, lovske pse, pse za posebne namene itd. Edini pogoj je, da je pes ob sklenitvi zdrav in čipiran. Obstaja pa posebnost za nevarne pasme (npr. pitbull terier), za katere ni mogoče skleniti zavarovanja odgovornosti lastnika psa, lahko pa sklenete zavarovanje zdravljenja.

Ali obstaja kakšna »odbitna franšiza« v primeru, da pes zboli večkrat v enem letu? 

Število zdravljenj v zavarovalnem letu ni omejeno, je pa omejena maksimalna dajatev zavarovalnice v zavarovanem letu. Tu lahko izbirate med letnimi agregati 1000 evrov ali 3000 evrov. To torej določa najvišjo skupno vsoto dajatev, ki jih bo iz zavarovanja v enem letu pokrila zavarovalnica.

Kaj pomeni soudeležba zavarovanca? 

Soudeležba zavarovanca je del stroškov zdravljenja, ki jih poravna lastnik sam. Pri vseživljenjskem zavarovanju znaša 25 %, pri klasičnem zavarovanju pa 40 %.

Ali so kakšne bolezni, ki jih zavarovanje ne krije? 

Zavarovanje ne krije škode zaradi bolezni, ki so obstajale pred sklenitvijo zavarovanja in kužnih bolezni (npr. steklina), prav tako zavarovanje kritja stroškov zdravljenja ne krije stroškov posegov na zobeh in obzobnih tkivih.

Ali se upravičen do popusta, če sem lastnik dveh psov in zavarujem oba? 

Če ste lastnik več psov in jih zavarujete hkrati, ste upravičeni do dodatnega popusta. Prav tako prejmete do 20 % popusta v prvem letu za vseživljenjsko zavarovanje, v kolikor sklenete zavarovanje preko interneta. Dodaten popust vam pripada tudi v primeru, če imate pri Zavarovalnici Triglav sklenjena druga zavarovanja (Triglav komplet).

Vseživljensko in klasično zavarovanje psa

Če je vaš pes mlajši od 18 mesecev, je najprimernejše vseživljenjsko zavarovanje. To nima zgornje starostne omejitve, se pravi, da traja celo življenje, do pogina ali neboleče usmrtitve zaradi bolezni ali nezgode. Krije osnovne življenjske nevarnosti (pogin, usmrtitev zaradi bolezni ali nezgode), priporočljivo pa ga je razširiti na dodatna zavarovanja, ki krijejo stroške zdravljenja, odgovornost lastnika zaradi napada ali ugriza, zdravljenje in prevoz v času bivanja v tujini, del stroškov pokopa in izgube namenske sposobnosti psa.

Zavarujete pa lahko tudi pse, ki so starejši od 18 mesecev. V tem primeru lahko izberete klasično zavarovanje. S tem zavarovanjem lahko zavarujete vse pse največ do starosti 14 let. Izbirate lahko med Standardnim, Standardnim + in  Nadstandardnim zavarovanjem. Več informacij lahko dobite na triglav.si.

1488